Ontruimingsplan/-plattegronden

Is een ontruimingsplan/-plattegrond verplicht?

Een ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden zijn verplicht bij aanwezigheid van een brandmeldinstallatie. Maar behalve dat er een verplichting geldt bij de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie, worden de plannen en plattegronden ook bij diverse audits van keuringsnormen vereist. Naast de verplichting adviseren wij ieder bedrijf of instelling de plattegronden aan de muur te hangen als onderdeel van het ontruimingsplan. Op deze wijze weet een ieder, bezoeker of medewerker hoe te vluchten en waar alle (brandveiligheids-) voorzieningen hangen en/of aanwezig zijn. Voor hulpverleners zoals brandweer of politie zijn de plattegronden van cruciaal belang om een snel en gedegen overzicht te verkrijgen van het pand om zo snel en adequaat een inzet te kunnen doen bij een calamiteit Hiermee wordt schade en letsel voorkomen of beperkt.

Kwaliteit van ontruimingsplattegronden

TopBHV, als onderdeel van de Veiligheidscirkel, stelt uw ontruimingsplattegrond op conform de NEN 8112 norm. Dit betekent dat uw plattegronden voldoen aan alle gestelde normen op het gebied van vluchtroute bepaling, pictogrammen en  brandveiligheidseisen. De plattegronden worden voor u door ons of door uw eigen technische dienst opgehangen op diverse aangewezen plaatsen in uw gebouw. Op de tekening staat waar u zich bevindt op het moment dat u de tekening leest, zeer belangrijk om de snelste weg naar de uitgang te kunnen vinden. Mogelijkerwijs voldoen uw huidige plattegronden niet meer aan de gestelde kwaliteitseisen van deze tijd, wij kunnen uw tekeningen herontwerpen en aanpassen naar de geldende normen van vandaag de dag.

Werkwijze 

Na een eerste (onsite, digitale of telefonische) intake ontvangen wij van u de reeds aanwezige tekeningen en starten met het tekenen van de layout van het pand, de aanwezige veiligheidsvoorzieningen en de locatie van bijvoorbeeld uw ontruimingsplaats. Na een eerste layout plannen wij een locatiebezoek om te toetsen of alles klopt met de reeds aanwezige tekeningen en passen dit aan. Naast het aanpassen van de tekeningen checkt onze adviseur de mogelijkheden van ophangen van de tekeningen op locatie, de aanwezige (snelste en beste) vluchtmogelijkheden en de beste verzamelplaats (dit om deze in de tekening te verwerken). Na goedkeuring op de tekeningen en indien gewenst op het ontruimingsplan kunnen de tekeningen op de juiste plaatsen in uw gebouw worden opgehangen.

Integraal werken

TopBHV kan voor u uw bhv noodplan, ontruimingsplan, communicatiemiddelen, blusmiddelen, verbandmiddelen, AED, RI & E, Brandscan verzorgen en/of updaten. Dit zodat alle facetten naadloos op elkaar aansluiten en dit toetsen d.m.v. trainingen en oefeningen. Een jaarlijkse ontruimingoefening geënt op uw locatie d.m.v. maatwerk geeft uw organisatie goed zicht of alle plannen en middelen nog up-to-date zijn en of uw medewerkers weten wat te doen bij ontruiming. Na afloop van een ontruimingsoefening verzorgen wij voor u een schriftelijke rapportage met aanbevelingen, dit zodat u conform de plan-do-check-act methode uw organisatie na iedere oefening naar een hoger niveau kan tillen. Wij bieden op onze site www.bhv-ontruimingsoefening.nl verschillende pakketten ontruimingsoefeningen aan, van een basispakket tot een zeer uitgebreide ontruimingsoefening. Bij alle pakketten zijn optionele keuzes mogelijk.