Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

 

Veel beroepsgroepen hebben regelmatig te maken met grensoverschrijdend en agressief gedrag. Dit kan bij medewerkers zorgen voor angsten, spanningsklachten en verhoogd verzuim.

Tijdens de training omgaan met grensoverschrijdend an agressief gedrag krijgt de deelnemer in een sociaal veilige omgeving handvatten om agressief gedrag te herkennen, het gedrag te benoemen en hier deëscalerend op te
reageren.

Onder het motto train as you work zorgt de trainer samen met de deelnemers voor een actieve dag waarin veel praktisch gewerkt zal worden en er voldoende ruimte is voor de deelnemer om ervaringen te delen en veilig met
plezier te leren.

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Gedrag herkennen aan de hand van het ABC gedragsmodel
  • De-escalerend reageren op verschillende soorten agressief en grensoverschrijdend gedrag
  • Verbaal en fysiek grenzen stellen
  • Wat als het uit de hand loopt. Het gezamenlijk opstellen van een noodplan

Werkwijze
De training wordt gegeven door een ervaren trainer en een trainingsacteur.

Tijdsduur:
2 dagdelen á 3 uren

Ik meld me graag aan voor deze training:

Uw (bedrijfs)gegevens

Bedrijfsnaam

Adres *

Postcode en plaats *

Uw naam *

Uw email *

Uw telefoonnummer *

Gegevens deelnemer(s)

Deelnemer 1 naam

Deelnemer 1 geboortedatum

Deelnemer 2 naam

Deelnemer 2 geboortedatum

Deelnemer 3 naam

Deelnemer 3 geboortedatum

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u deze hieronder kwijt:

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging.


* = noodzakelijk