Cursus Kinder EHBO / Brand & Ontruiming

De eendaagse cursus Kinder EHBO / Brand & Ontruiming is bedoeld voor medewerkers van kinderdagverblijven en crèches.

Sinds 1 januari 2018 is het volgens de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) verplicht, dat tijdens de openingsuren van een kinderopvang en peuterspeelzaal er minimaal 1 volwassene is met een geldig en erkend Kinder-EHBO certificaat.

Ze zeggen wel eens “een ongeluk zit in een klein hoekje”. De praktijk leert dat dit ook echt waar is, want hoe oplettend je ook bent, voor je het weet zit er een vingertje tussen de deur, verslikt de kleine zich in een stukje speelgoed of heeft het last van een allergie. Natuurlijk zijn niet alle letsels even ernstig, maar dit zijn maar een paar voorbeelden van een hele reeks wat grotere gevaren waarmee kinderen te maken kunnen krijgen en waarbij snel en adequaat gehandeld moet worden.
Hóe je moet handelen in het geval van een ongeluk bij een kind leer je in deze cursus bij TopBHV.

Na afloop en bij voldoende resultaat ontvang je binnen 2 weken het TopBHV-certificaat en het NIKTA-certificaat Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving. Dit laatste certificaat is 1 jaar geldig.

 

Duur: 1 dag

 

Praktijkgericht

 

NIKTA certificaat

Programma

09:00 — 12:00 uur Kinder EHBO en AED:

Inhoudelijk komen de volgende onderwerpen aan bod:
Uitwendige wonden, Bloedingen, Letsel, Vreemde Voorwerpen, Insectensteken en -beten, Brandwonden, Vergiftiging, Oogletsel, Buiten Bewustzijn, Ademhaling, Koortsstuip, Allergie, Verbandleer, Stabiele zijligging en Kinderreanimatie

AED: Met behulp van de AED en conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. Met behulp van een AED-trainer en onder begeleiding van zeer ervaren instructeurs leert u hoe te herkennen en te handelen wanneer iemand een hartfalen heeft.

Levensreddende handelingen kunnen toepassen in de situatie waarin dit van u gevraagd wordt, branche gerelateerd. Dit betekent dat we per branche bekijken waar de grootste risico`s zich bevinden en de cursist deze les en leerstof aanbieden.

12:00 uur lunch 

12:45 — 14:15 uur Kinder EHBO en AED vervolg.

14:30 — 15:30 uur Kleine Blusmiddelen:
Brandblussers leren gebruiken onder begeleiding van een brandweerinstructeur, zo leert u hoe de aanwezige blusmiddelen binnen u bedrijf toe te passen bij een beginnende brand. Immers wanneer u de brand in de kiem kunt smoren betekent dit minder schade en voorkomt u daarmee een escalatie van de brand.

15:30 — 17:00 uur Ontruiming:
Ontruimen van een pand is noodzakelijk wanneer er escalatie van een brand dreigt, u leert hoe dit te doen conform een vast opgestelde situatie. Daarnaast leert u hoe de hulpdiensten te alarmeren en welke informatie de hulpdiensten nodig hebben om adequaat op te kunnen treden. U past daarbij toe wat u in het ochtend- en middagprogramma heeft behandeld.

17:00 uur Evaluatie
Aan het einde van de dag vindt een evaluatie plaats.

 

Kinder EHBO / Brand & Ontruiming: € 219,- excl. btw.  Excl. NIKTA certificaat t.w.v. € 15,-.

Voor beschikbare data of meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op.