Test uw BHV kennis

0%

Wat is BHV?

Correct! Wrong!

Vluchtwegen, nooduitgangen en uitgangen moeten worden aangegeven door?

Correct! Wrong!

uw collega is uitgegleden en schreeuwt het uit van de pijn, wat kunt u direct concluderen?

Correct! Wrong!

Stel u heeft een brandblusser met een CO2 bluswerking, waar is deze werking op gebaseerd?

Correct! Wrong!

Op welke drie vitale functies controleert u een slachtoffer als eerste?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Wat doet u het eerst als een slachtoffer op de grond ligt?

Correct! Wrong!

Welke 3 factoren zijn nodig om brand te krijgen?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Uw collega is flauwgevallen, maar komt snel weer bij bewust zijn. Wat doet u?

Correct! Wrong!

Welk blusmiddel gebruikt u bij brand met veel elektrische apparaten?

Correct! Wrong!

Waar staat de B voor in het ABCDE- protocol?

Correct! Wrong!

BHV kennistest
Oei u heeft maar 1 vraag goed beantwoord, het is misschien verstandig om informatie in te winnen wat u moet doen in een situatie waar BHV nodig is. Bekijk eens onze BHV basis cursus.
Oei u heeft maar 2 vragen goed beantwoord, het is misschien verstandig om informatie in te winnen wat u moet doen in een situatie waar BHV nodig is. Bekijk eens onze BHV basis cursus.
Oei u heeft maar 3 vragen goed beantwoord, het is misschien verstandig om informatie in te winnen wat u moet doen in een situatie waar BHV nodig is. Bekijk eens onze BHV basis cursus.
Oei u heeft maar 4 vragen goed beantwoord, het is misschien verstandig om informatie in te winnen wat u moet doen in een situatie waar BHV nodig is. Bekijk eens onze BHV basis cursus.
U heeft de helft van de vragen goed beantwoord. Het is misschien verstandig om informatie in te winnen wat u moet doen in een situatie waar BHV nodig is. Bekijk eens onze BHV basis cursus.
6 vragen goed beantwoord. Het is misschien verstandig om verdiepende informatie in te winnen wat u moet doen in een situatie waar BHV nodig is. Bekijk eens onze BHV basis cursus.
7 vragen goed beantwoord. Het is misschien verstandig om verdiepende informatie in te winnen wat u moet doen in een situatie waar BHV nodig is. Bekijk eens onze BHV basis cursus.
U heeft 8 vragen goed beantwoord! U weet in grote lijnen wat u moet doen bij een bedrijfsongeval, om voor de 10 te gaan kunt u eens kijken naar de BHV herhalingscursus van Top BHV.
U heeft 9 vragen goed beantwoord! U weet in grote lijnen wat u moet doen bij een bedrijfsongeval, om voor de 10 te gaan kunt u eens kijken naar de BHV herhalingscursus van Top BHV.
U heeft alle vragen goed beantwoord! U weet wat u moet doen bij een bedrijfsongeval, om up-to-date te blijven kunt u eens kijken naar de BHV herhalingscursus van Top BHV.

Share your Results: