Belangrijke update voor BHV-ers i.v.m. corona.

Door de COVID-19 pandemie die ook Nederland in alle hevigheid heeft getroffen zijn er nieuwe richtlijnen uitgegaan voor reanimatie.
Dit alles om verspreiding van het virus te voorkomen.

Het Coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties.
Het risico van overdracht bij een Coronavirus besmette reanimatiepatiƫnt (en) bij luchtwegbehandelingen zoals mond-op-mond beademing is groot (bijna 100%). Daarom is er door de Nederlandse Reanimatie Raad en het RIVM advies uitgebracht waarin enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanimaties.

Voor een inzet:
* Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen
* Bij reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd, vanwege het beperkte risico op besmetting.
* Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het “luisteren” naar of het “voelen”van een ademhaling. Dit
betekent dat alleen het “kijken”nog wordt uitgevoerd.
* Voel je je ziek? Ga dan niet naar een reanimatie.
* Val je in de hoogrisicogroep: Ga niet naar een reanimatie.

Tijdens een inzet:
* Zorg dat er maximaal twee (2) burgerhulpverleners/BHV’ers (incl. brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn.
Anderen staan op ruime afstand.
* Een (1) burgerhulpverlener/BHV’er geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m.
aflossen van de hartmassage.
* Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op mond) beademing tijdens reanimatie zijn
in dit geval niet veilig en moeten daarom niet worden gebruikt.

Na een inzet:
Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.

Verder is het voor jou belangrijk om te weten dat je als burgerhulpverlener/BHV’er niet aansprakelijk bent voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie.

Bron: Hartslagnu.nl