Een goedgekeurde brandblusser en/of slanghaspel is een zeer belangrijke schakel in de brandveiligheid van een gebouw. Vele kleine branden worden met een draagbare brandblusser of brandhaspel geblust waarmee verdere escalatie van de situatie en grote schade voorkomen wordt. Een blusapparaat moet daarom betrouwbaar zijn, eenvoudig te bedienen en over voldoende bluscapaciteit beschikken. Een brandblusser moet zodanig in een gebouw gemonteerd worden, dat bij een brand de blusser zo snel mogelijk ingezet kan worden. Voorts dienen er in een gebouw voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn en altijd in het zicht te hangen. Onze afdeling TopBlusser, net als TopBHV onderdeel van de Veiligheidscirkel, kan u op al deze gebieden adviseren en biedt tevens diverse voordelige abonnementen aan voor controle en onderhoud van veiligheidsmiddelen. 

Kleine blusmiddelen zijn bedoeld om een beginnende brand gericht te kunnen bestrijden. Onze webwinkel biedt o.a. een ruim assortiment blusmiddelen. Met kleine blusmiddelen wordt de kans op branduitbreiding en verdere escalatie geminimaliseerd. Kleine blusmiddelen vereisen wel de aanwezigheid van minimaal één geschoold persoon om het blusapparaat, slanghaspel of bluswagen op de juiste wijze te bedienen. Scholing voor deze personen vindt jaarlijks plaats via BHV cursussen, welke op meerdere momenten per jaar door de Veiligheidscirkel worden georganiseerd. Na deelname en voldoende resultaat ontvangt u het unieke BHV certificaat, uitgeven met een uniek nummer per deelnemer.

Voor meer informatie over onze BHV cursussen of aanmelding ga naar BHV basis of BHV herhaling.