Economie trekt aan, meer ongelukken op de werkvloer

BRON: INSPECTIE SZW

In 2016 zijn 70 mensen door hun werk om het leven gekomen, 19 meer dan in 2015. Het totaal aantal ongelukken steeg met 14 procent tot 2459, constateert de Inspectie SZW.

“Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten”, zegt Inspecteur-generaal Kuipers over de werknemers die overleden. “Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren.”

Volgens de inspectie zijn de dodelijke ongevallen een gevolg van een op zich positieve ontwikkeling: de groeiende economie. Juist in groeisectoren als de industrie, bouw, handel en afvalbeheer kwamen de werknemers om het leven.

Leeftijd

De meeste slachtoffers van arbeidsongevallen vielen in de leeftijdscategorie├źn 15-24 jaar en 55 jaar en ouder. Het aantal dodelijke ongevallen is het hoogst in de categorie 65 jaar en ouder.

Risico

Het aantal onderzochte arbeidsongevallen nam in 2016 toe tot 2500 en in meer dan de helft van de gevallen bleken de regels niet te zijn nageleefd. Toch presteert Nederland beter dan de andere EU-landen.

Uitzendkrachten lopen twee keer zoveel risico op een ongeluk op het werk als werknemers in vaste dienst. Van zzp’ers heeft de inspectie te weinig informatie voor zo’n analyse.

Bouw

In de bouw nam niet alleen het werk, maar ook het aantal slachtoffers toe. In 2016 vielen er zestien doden. Oorzaken zijn hogere werkdruk, langere werktijden en inzet van minder ervaren personeel en uitzendkrachten.

Bron: Inspectie SZW / NOS mei 2017